Kurumsal Ticari Paket Üretim Planlama/MRP Makine Bakım Nakliye Takip Sistemi
Finans Planlama Depo Otomasyonu Yönetici Asistanı  

YÖNETİCİ ASİSTANI (MYA)

   

İşletmelerdeki en büyük problemlerden biri, düzenli aralıklarla alınan raporların, hazırlanması ve ilgili kişilere iletilmesidir. Bu işle ilgili personel ataması yapılsa dahi, iş yoğunluğu, işe gelmeme, unutma v.s sebeplerle  karar vericilerin raporsuz hareket etmek zorunda kalması ciddi aksaklıklara yol açabilir.
Bir diğer sorun da kullanıcıların, elektronik ortamda mesajlaşması için kullanılan yazılımların, dışa açılmaya izin verdiklerinden istismara açık olmalarıdır. Kullanıcı mesaj akışının intranet ( işletme dahili ) bazda sınırlandırılması gerekebilir.  Tam bu noktada  Mir-Yönetici asistanı devreye girmektedir. Yönetici Asistanı; şartlı esnek raporlama ve mesaj Modülüdür.
Kriterleri ve formatı esnek olarak belirlenebilen rapor  veya rapor gruplarının; zaman v.b şartlar sağlandığında, sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmasını  ve ilgili kullanıcılara, dahili ( mir_haberci ) veya outlook vasıtası ile ulaştırılmasını sağlar.  Mir-Haberci fonksiyonu ile; işletme içi dahili elektronik mesajlaşma sağlandığı gibi, kullanıcının yazılım ile ilgili uyarı mesajlarını da bu yolla alması sağlanır. Diğer bir özellik ile ‚ ’’Bunu takip et’’ olarak adlandırabileceğimiz; örneğin ‚’’bir sipariş, satınalma talebi veya iş emri açıldığında şu kullanıcıları uyar‚’’ komutuyla işlerin seri akışını sağlayabilr, hata ve unutmaların önüne geçebilirsiniz. .