Kurumsal Ticari Paket Üretim Planlama/MRP Makine Bakım Nakliye Takip Sistemi
Finans Planlama Depo Otomasyonu Yönetici Asistanı  

MAKİNE BAKIM/ONARIM TAKİP SİSTEMİ

   
Makinaların periyodik bakım planlarının yapılmasına olanak sağlayan modüldür. Makina bazında detaylı olarak tanımlanan periyodik bakım prosedürleri, otomatik bakım emirleri oluşturma, ilgilileri bilgilendirme sistemleri ile bakımların zamanında yapılmasını ve takibini sağlamaktadır. Bakımlar için harcanan zaman, personel maliyeti, malzeme/yedek parça maliyetlerini takibi sağlanabilmektedir.
   
Temel Özellikler;  
Makine Tanımları,
Bakım Prosedüreleri Tanımlama,
Personel Tanımları,
Bakım Türleri Tanımlama,
Arıza Türleri Tanımlama,
Ünite/Konum Tanımlama,
Bakım Ekipleri Oluşturma,
 
Malzeme ve Yedek Parça İhtiyacı Takibi,
Otomatik Bakım Emirleri Oluşturma,
Bakım/Onarım Girişi,
Bakım zamanlarını ilgililere otomatik bilgilendirme/hatırlatma (Mesaj/E-Posta),
Zamanında yapılmayan bakımları otomatik bildirme,
Bakım Malzeme ve İşçilik Maliyetleri Takibi,
Planlı, Plansız Bakım ve Arıza Takibi,
   
   

Makine Kartları;
Makineler ile ilgili kart tanımlamaların yapıldığı kısımdır. Makine Adı, grup belirleyebilme, ünite ve konum belirleyebilme, Marka , model, seri no belirleyebilme, sayaç takibi, sınırsız esnek makine özellikleri tanımlayabilme, Alt ekipman ve makine modülleri tanımlama, sınırsız resim ve teknik doküman (XLS,PDF,CAD v.b.) ekleyebilme, parametrelerden isimlendirilebilir 10'ar adet özel kod ve özel alan tanımlama, makine ile ilgili yedek parça ve malzemeleri ilişkilendirebilme ve tedarikçileri belirleyebilme, Bakım önceliği tanımlama, Makine bazında bakım hareketlerini kartta görebilme.

 

 

Makine Bakım Planı;
Makineler ile periyodik bakım kartlarının tanımlandığı kısımdır. Bakım grupları tanımlama; Bakım zamanları, bakım ekiplerine veya bakım işlemlerine göre (Mekanik, Elektrik v.b.) gruplar tanımlanmaktadır. Grup bazında periyodik bakım zamanları belirleme (günlük,haftalık, aylık, yıllık, sayaç), gruplara bakım ekibi atama, grup bazında bakım hareketlerini izleyebilme.
Bakım Detayları;   Her bakım grubu altına sınırsız sayıda bakım işlemleri ilgili detaylar tanımlanmaktadır. Bakım sırasında uygulanacak prosedürler, kullanılacak malzemeler ve miktarları tanımlanabilir. Bakım ile ilgili olarak sınırsız sayıda resim ve teknik doküman eklenebilir. Bakım detay ile ilgili yapılan emirler kart üzerinde izlenebilir.
Bakım Prosedürleri; Bakım sırasında kontrol edilecek noktalar ve yapılacak işlemler ile ilgili olarak detay tanımlama yapılabilmektedir. Yapılan işlem ile ilgili olarak cevap seçenekleri tanımlaması yapılabilmektedir. (yapıldı, yapılmadı, uygun uygun değil v.b.) Oluşturulan bakım emirlerine bu prosedürler aktarılacaktır.

   

Bakım Emirleri;
Makineler ile periyodik bakım ve arıza onarım işlemleri bakım emirleri üzerinden yapılmaktadır. Bakım emirlerinde makine, plan tarihi, Bakım Türü, Arıza Kodu, Bakım Ekibi, Bakım Durumu, Planlı/Plansız Türü, Not/Açıklama temel bilgilerinden oluşmaktadır.

Bakım emirleri otomatik olarak görev yönetici tarafından oluşturulduğunda bakım planında tanımlanan prosedür detayları otomatik olarak aktarıldığı gibi, manuel oluşturulan emirlerde de aktarılabilmektedir.
Bakım/Onarım İşlemleri; Gerçekleştirilen bakım ve onarıma ait işlemler detaylı olarak işlenebilmektedir. Bakım/Onarım sırasında çalışan personel ve çalışmanın yapıldığı zaman/vardiya aralıkları da detaylı olarak satır satır tanımlanabilmektedir.
Bakım maliyetleri; bakım ile uğraşan personelin saat ücretleri ve mesai durumlarına göre hesaplandığı gibi ayrıca bakım/onarım işlemi sırasında kullanılan malzeme ve yedek parça maliyetleride stok sisteminden otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ek olarak dönem sonunda bakım personeli toplam maliyeti belirtilerek direk çalışma dışında kalan personel maliyetleri de endirek personel maliyeti olarak bakım maliyetlerine dağıtılabilmektedir.

   
Makine Çalışma/Sayaç Takibi;
Günlük bazında veya makine/araç/ekipman bazında çalışma ve sayaç/km/saat bilgileri girişi. Makine/ekipmanların çalıştırıldığı ünite ve kullanan personel belirtebilme.
 
Personel Kartları;
Personellere ait özlük bilgileri ile normal ve fazla mesai ücretlerinin tanımlaması, Resim, Eğtim ve uzmanlık bilgileri ile bunlara ait belge/sertifikaları saklayabilme yapılabilmektedir.
 
Bakım Ekip Ekipleri Kartları;
Bakım/Onarım işlemleri ilgili bakım ekipleri oluşturulacak ve bu ekipte çalışan personeller ilişkilendirilebilecektir.
 
Bakım Türleri Kartları;
İşlemetde uygulanan bakım/onarım türleri tanımlanmaktadır. (Periyodik bakım, Arıza Onarım, Koruyucu ve Önleyici bakım v.b.)
 
Arıza Türleri Kartları;
Arıza ve onarım işlem gruplarına ait kartlar tanımlanacaktır. Arıza kartları ayrıla makine grupları ile ilişkilendirilerek bakım emri girişi sırasında makine grubuna özel arıza kartlarının şeçimi yapılabilmektedir.
Ünite Kartları;
Makinelerin bulunduğu konumlar ile ilgili ünite/konumlar tanımlanabilmektedir.
 
   

Malzeme ve Yedek Parça Takibi;
Bakım işlerinde kullanılacak malzeme ve yedek parçalar ile ilgili stok takip işlemleri MİR-AGE kurumsal seri paketine ait Stok, İrsaliye modülleri üzerinden yapılmaktadır. Stok ve İrsaliye modüllerine ait bütün işlemler gerçekleştirilebilecektir.
Malzeme ve yedek parça alımları İrsaliye modülünden alım irsaliyeleri üzerinden girişleri yapılabilecektir. İrsaliye üzerinde belirtilen fiyatlar üzerinden maliyetlendirme işlemleri gerçekleşecektir.
Stok modülü ile depolar arası hareketler, envanter,mizan raporları ile Ağırlıklı ortalama, FİFO, LİFO ve Paçal Maliyet yöntemleri uygulanabilecektir.

 

   
Otomatik Emir Oluşturma ve Bilgilendirme;
Görev Yönetici sistemi ile ana makinada sürekli çalışan bir yazılım sayesinde hergün belirlenen bir zamanda görev çalışarak oluşturulma zamanı gelmiş periyodik bakım emirleri otomatik olarak oluşturulacak ve oluşturulan emirler ilgili ekiplerin belirlenen posta kutularına gönderilmektedir. Oluşturulan emirleden yapılmayanları da belirlenen yetkililere otomatik olarak bir rapor olarak gönderilebilmektedir.
 
Diğer Genel Özellikler;
Makine Bakım sistemi temel olarak MİR-AGE kurumsal seri genel sistem özelliklerini kullanmaktadır. Kullanıcı ve yetki tanımlama, menüleri esnek olarak hazırlayabilme, esnek rapor/form tasarlama özelliklerine ek olarak sahiptir.
   
   

MİR-AGE Kurumsal Paket serisinin modülü olan Makine Bakım Takip sistemi Stok ve İrsaliye modülleri ile birlikte bağımsız bir paket olarak satışa sunulmuştur. Stok ve İrsaliye modülü özelliklerini MİR-AGE ürün gurubundan inceleyebilirsiniz.

Makine Bakım + Stok + İrsaliye