İZMİR LOJİSTİK GRUBU (İLG)
  Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile nakliye ve dağıtım hizmetlerinde ürün teslimat ve hasar/eksik gibi bilgilerin müşterilere geri beslenmesi ve raporlanması da yaygın olarak talep edilen bir destek hizmet haline gelmektedir. Bu hizmetin kalitesini yükseltmek amacı ile 1999 yılında İZMİR lojistik Grubu, MİR YAZILIM’ı partner olarak seçti.

1999 yılından beri mükemmeli hedefleyen iki firmanın birlikteliği MİR_NTS ( Mir_ Nakliye Takip Sistemi ) yazılımı vasıtası ile gelişerek devam ediyor. Halen merkez ve 47 şubede kullanılan nakliye yazılımı sayısız müşteriye online veri ulaşım hizmeti sağlamaktadır. Şube-Merkez veri akışında MİR-EVERYOPEN ®  teknolojisi kullanıldığından: merkezle bağlantı kesilse veya merkez sistemde problem olsa dahi sistem sorunsuz çalışmaya devam etmekte, ilk bağlantı anında merkezle veri güncellemesi yapmaktadır. MİR-ROR ®  teknolojisi ile şubede girilen her kaydın bir kopyası merkez, merkezde girilen her kaydın bir kopyası  şube veri bankasına kaydedilmektedir. Dinamik yedekleme v.b amaçlarla kullanılan bu teknik, özellikle çok şubeli firmalarda bir çok avantajlar sağlamaktadır.

İLG, şirket merkezinde kurulu sunucu üzerinden desteklenen müşteri fabrika ve depolarındaki çıkış terminallerinden ürettiği resmi nakliye evraklarında kayıtlı tüm bilgileri sakladığı veri tabanı ile gönderinin teslimatı yapıldıktan sonra İLG’nin yurt çapında kurulu bilgisayar terminali ağı aracılığı ile internet üzerinden geri beslenen bilgileri yine şirket merkezindeki sunucuda toplamaktadır.

İLG, müşterilerine verdiği kullanıcı şifreleri aracılığı ile yukarıda özetlenen bilgi akışının takibini veri tabanı üzerinden istenilen parametrelere (irsaliye numarası, alıcı adı, tarih aralığı, bölge konu vb.) göre sorgulanarak raporlama yapma olanağı sunmaktadır.

     
   
  KALİBRE BORU A.Ş.  
 

2002 yılında üretim takibi ile başlayan birliktelik, Satınalma’dan  Sevkiyat Planlama’ ya kadar tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde devam etmektedir. MİR_AGE ERP paketi temelinde kurgulanan yapıda; çok özel üretim tarzından dolayı, standart MRP II uygulamaları dışında özel yazılımlar da kullanılmıştır. Özel yazılımlar da Mir Yazılım tarafından üretildiğinden, Standart programlar ile bütünleşik bir yapı oluşturulmuştur.

Tüm iş süreçlerinin barkod destekli olarak takip edildiği firmada, insan müdahalesi minimuma indirilmiş, hatasız ve zamanında veri girişi sağlanarak işletme toplam kalite ve verimliliği artırılmıştır. Satınalma taleplerinden -  iş emirlerine,  Planlı Bakım Yönetimi  direktiflerinden – sevkiyat yükleme emirlerine, günlük raporlardan – nakış planı ve ödeme emirlerine kadar tüm veri akışı,  MİR-Yönetici Asistanı  modülü   vasıtası ile elektronik ortamda kullanıcılara iletilmektedir. 

 
     
  EMAS ELEKTRONİK  
 

Birlikte çalışma, 2000 Yılında Mir-Finans Planlama  tamamlayıcı modülü ile başladı. 2006 da devreye alınan, Personel - operasyon performansı ölçme ve değerlendirme yazılımı ile verimlilik hedeflerine ulaşma yolunda ortak çalışma devam ediyor. 

 
     
  Sanlıtop Elektrik  
  Mir-AGE Ticari Paket ve Mir-PERAKENDE yazılımı ile firma ve mağaza otomasyonunu tamamladı. Tüm işlemlerin barkod destekli  olarak yapıldığı firmada satınalma dan finans a kadar mir kullanılıyor.